Özel İstanbul Alman Lisesi Tarihçesi

Özel İstanbul Alman Lisesi 1868'de kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Meşrutiyeti ilan etmesinden sekiz yıl, Almanya'da Ulusal Birliğin kurulmasından ise iki yıl önce "Almanya-İsviçre Burjuva Okulu" ismiyle eğitime başlayan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde farklı tarihsel devrimler geçirmiş ve kendini devamlı yeniden tanımlayarak, geliştirmek zorunda kalmıştır. Değişime uğramayan tek nokta, "her iki ülkeye ve kültüre yakın olan nesiller yetiştirmek" hedefidir. Bu karşılıklı alışverişte, anlayış, bağlılık ve Türkiye ile Almanya arasındaki tarihsel iletişimin gelişimine katkı sağlamak temeldir. Bu yüzden, Özel İstanbul Alman Lisesi, kuruluşundan günümüze kadar, Türk-Alman ilişkilerinin en önemli dayanağı olarak görülebilir.

Bugün okulumuz, yaklaşık 650 öğrenciyi bünyesinde barındıran, matematik ve fen derslerinin ağırlıklı olduğu, "Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Lise" statüsünde, bir özel lisedir. Öğrenciler bir yıl Hazırlık sınıfından sonra, dört yıl lise eğitimi almaktadır. Türkiye'de üniversiteye giriş için ön koşul olan, "Lise Diploması" nın yanı sıra, Almanya'daki üniversitelere, oradaki her hangi bir Alman öğrencinin sahip olduğu haklarla giriş imkânı sağlayan, "Abitur Diploması" nı da alabilirler. Abitur Diploması alabilmek için girmek zorunda oldukları sınavda öğrenciler, Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden sorumludurlar. Mezunlarımızın yaklaşık olarak dörtte biri yüksek öğrenimleri için Almanya'yı tercih etmektedir. Bu sayı, her geçen yıl artmaktadır.

Die Deutsche Schule Istanbul wurde im Jahr 1868 gegründet. Acht Jahre vor der Verkündung der ersten Verfassung für das Osmanische Reich und zwei Jahre vor der Schaffung eines einheitlichen Nationalstaates in Deutschland begann die Schule als "Deutsche und Schweizer Bürgerschule" Kinder zu unterrichten. In den darauffolgenden Jahrzehnten erlebte sie diverse historische Revolutionen und musste sich immer wieder neu definieren und weiterentwickeln. Bei all dem blieb die Schule einem treu: "Generationen von jungen Menschen zu erziehen, die mit beiden Ländern und beiden Kulturen vertraut sind". Das Entscheidende dabei liegt in der Begegnung. Aus ihr kommen Austausch, Verständnis und Verbundenheit, die unserem historisch gewachsenen Verhältnis immer wieder neues Leben geben. Und genau aus diesem Grund kann die Deutsche Schule Istanbul, beginnend vom Tag ihrer Gründung bis heute, als wichtigste tragende Säule der türkisch-deutschen Beziehungen angesehen werden. 

Heute ist unsere Schule ein Privatgymnasium, das ca. 650 Schülerinnen und Schüler umfasst und an dem die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Deutsch und Englisch auf der Basis der deutschen Sprache unterrichtet werden. Die Ausbildung an der Deutschen Schule Istanbul beginnt mit einem Vorbereitungsjahr (Hazırlık) und erstreckt sich anschließend über die Jahrgangsstufen 9-12. Neben dem türkischen Lise-Diplom, das in der Türkei eine Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist,  haben die Schülerinnen und Schüler an der Deutschen Schule Istanbul auch die Möglichkeit, das deutsche Abitur (Allgemeine Deutsche Hochschulreife) zu erlangen. In der Hochschulreifeprüfung stehen die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Chemie und Physik im Prüfungsfokus. Mit dem Erwerb der Allgemeinen Deutschen Hochschulreife sind unsere türkischen Abiturientinnen und Abiturienten so genannte "Bildungsinländer" und haben die uneingeschränkte Hochschulzugangsberechtigung. Damit sind sie allen Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland gleichgestellt. Ungefähr ein Viertel unserer Abiturientinnen und Abiturienten entscheiden sich dafür, in Deutschland zu studieren. Diese Zahl steigt mit jedem Jahr weiter an.

ALMAN LİSELİLER