İAL TARİHÇESİ

Özel İstanbul Alman Lisesi 1868’de kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Meşrutiyeti ilan etmesinden sekiz yıl, Almanya’da Ulusal Birliğin kurulmasından ise iki yıl önce “Almanya-İsviçre Burjuva Okulu” ismiyle eğitime başlayan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde farklı tarihsel devrimler geçirmiş ve kendini devamlı yeniden tanımlayarak, geliştirmek zorunda kalmıştır. Değişime uğramayan tek nokta, “her iki ülkeye ve kültüre yakın olan nesiller yetiştirmek” hedefidir. Bu karşılıklı alışverişte, anlayış, bağlılık ve Türkiye ile Almanya arasındaki tarihsel iletişimin gelişimine katkı sağlamak temeldir. Bu yüzden, Özel İstanbul Alman Lisesi, kuruluşundan günümüze kadar, Türk-Alman ilişkilerinin en önemli dayanağı olarak görülebilir.

 

Bugün okulumuz, yaklaşık 800 öğrenciyi bünyesinde barındıran, matematik ve fen derslerinin ağırlıklı olduğu, ”Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Lise” statüsünde, bir özel lisedir. Öğrenciler bir yıl Hazırlık sınıfından sonra, dört yıl lise eğitimi almaktadır. Türkiye’de üniversiteye giriş için ön koşul olan, “Lise Diploması” nın yanı sıra, Almanya’daki üniversitelere, oradaki her hangi bir Alman öğrencinin sahip olduğu haklarla giriş imkânı sağlayan, “Abitur Diploması” nı da alabilirler. Abitur Diploması alabilmek için girmek zorunda oldukları sınavda öğrenciler, Almanca, İngilizce, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Fizik derslerinden sorumludurlar. Mezunlarımızın yaklaşık olarak dörtte biri yüksek öğrenimleri için Almanya’yı tercih etmektedir. Bu sayı, her geçen yıl artmaktadır.